2019-07-15 In maatlatten 2018 zijn parameters Helofyten en Hydrofyten gewijzigd in Oeverplanten resp. Waterplanten. Tevens is Rhodeus sericeus geen synoniem van Rhodeus amarus (Bittervoorn); conform TWN.
Inloggen